Geplaatst door & opgeslagen onder Algemeen Nieuws.

Op woensdag 26 juli heeft het bestuur alle vrijwilligers in een extra vrijwilligersvergadering bijeen geroepen.

Voorzitter Gina Hartgers heeft daarin namens het bestuur een toespraak gehouden met als conclusie dat er op korte termijn veranderingen moeten plaats vinden om het UVV Nieuwegein te kunnen laten voor bestaan.

De toespraak die Gina gehouden heeft kun je downloaden door hier te klikken.

De conclusie van die toespraak is:

  1. Er staan mensen op met ideeën en vooral DAADKRACHT om opnieuw de zaak vlot te trekken. Het ontbreekt niet aan ideeën om tot vernieuwing te komen, zie MJB en het zou kunnen helpen wanneer er vanuit jullie mensen zich melden om daar de schouders onder te zetten.
  2. Fuseren met andere vrijwilligersorganisatie(s) in Nieuwegein. Op deze wijze kunnen we dan proberen onze activiteiten te continueren met behoud van onze inbreng zowel bestuurlijk als vwb onze vrijwilligers. Ook dit vereist dat er een aantal mensen opstaat om er de schouders onder te zetten.
  3. Afbouwen van afdeling UVV Nieuwegein. Dit betekent niet dat we er zomaar de stekker uittrekken maar dat we gaan kijken of andere organisaties onze activiteiten of een deel daarvan willen overnemen.

Na enige discussie hebben de aanwezige vrijwilligers de keuze gemaakt om eerst te kijken of er mensen opstaan die het UVV een nieuwe impuls kunnen geven. Deze personen moeten dit kenbaar hebben gemaakt vóór 14 augustus bij de vrijwilligerscoördinator Rixt Heerema, per mail of per brief.

Mochten er zich niet voldoende mensen met daadkracht melden dan gaat de voorkeur van de aanwezigen uit naar optie 2 t.w. een fusie. Mocht ook dit niet lukken dan komt automatisch optie 3 t.w. opheffen van de afdeling UVV Nieuwegein aan de orde.

Tot slot willen wij nog opmerken dat alle activiteiten in ieder geval door zullen gaan tot 1-1-2018.

Namens het bestuur UVV Nieuwegein,  Gina Hartgers