Geplaatst door & opgeslagen onder Algemeen Nieuws.

Nieuwegein, 1-10-2017

Beste UVV Vrijwilliger,

Hierbij wil ik jullie een up date geven van de stappen die het bestuur tot nu toe heeft genomen ten aanzien van de toekomst van het UVV Nieuwegein.

Zoals we in de vorige vergadering hadden aangegeven waren er op dat moment een drietal opties,

Er was de mogelijkheid dat er vrijwilligers zouden opstaan  om mee te denken/doen met het opzetten van nieuwe projecten, dan wel zitting te nemen in het bestuur in de functie van secretaris, penningmeester of coördinator vrijwilligerszaken.
Hiervoor was een termijn van ruim een maand uitgeschreven.
Helaas heeft niemand hierop gereageerd.

De tweede optie was dat we als bestuur de mogelijkheden van een fusie zouden onderzoeken.
Ook dit is geprobeerd.  Samen met Jeanette Verplancken,  Hedwig  Hof  en Vera Lubbinge heb ik gesprekken gevoerd met een mogelijke organisatie met wie dit  zou kunnen,
Helaas is de uitslag van deze gesprekken niet zodanig geweest dat wij gronden zagen om dit verder vervolg te geven.

Hierna kwam de derde en laatste optie aan bod; het opheffen van de UVV, afdeling Nieuwegein.
Hier zijn we nu mee bezig en daarvan wil ik hierbij de stand van zaken  aangeven. Ik zal dit per project doen. Zoals jullie zullen zien is nog niet alles ondergebracht, maar overal zijn gesprekken over gaande.

Het ziekenhuis. Gastvrouwen, dames van de bloemen en kinderopvang.
Hierover zijn er gesprekken geweest met Marja Honkoop. Binnen deze gesprekken heeft Marja aangegeven dat het Antonius Ziekenhuis niet afwijzend stond tegen deze overname. Zij heeft het met haar leidinggevende opgenomen, en ook deze gaat akkoord.

Een en ander zal inhouden dat de vrijwilligers binnen het Antonius Ziekenhuis per 1 januari 2018 in dienst zullen treden van het ziekenhuis.

Hierdoor zullen er wel een aantal zaken veranderen. Bijv. er komt een nieuw contract, de reiskosten komen voor rekening van het ziekenhuis en er komen lunchbonnen voor de dag dat je werkt om in het personeelsrestaurant een hapje te eten. Dit voor een vastgesteld bedrag.Meer informatie hierover zal t.z.t. via Marja verspreid worden.
Ook zullen de jaren, die je als vrijwilliger in het Antonius gewerkt hebt, blijven staan; dit i.v.m. jubileums.

De ontspanningsactiviteiten.
Hierover zijn we met een organisatie in gesprek die dit mogelijk wil gaan overnemen.

Het Laantje.
Ook dit heeft onze zorg. We zijn ook hiervoor in gesprek met de gemeente en een organisatie om dit in zijn huidige vorm op de zelfde locatie te laten voortbestaan.

Het vriendschappelijk  huisbezoek.
Omdat het hier maar een klein aantal mensen betreft, hebben we gevraagd wat zij willen.
Allen hebben aangegeven ieder geval de adressen die ze hebben te blijven bezoeken.
Verder zijn er diverse organisaties die ze graag verwelkomen in deze functie.

De donaties:
De dames die jaarlijks de donaties ophaalde krijgen eerdaags en brief voor de adressen waar ze altijd kwamen.

De Lekzangers
Het DB heeft een gesprek gehad met mensen uit het bestuur en de coördinator van de Lekzangers.
Afgesproken is dat wij (het dagelijks bestuur) in een gesprek met de wethouder Adriani voor het koor pleiten dat zij, ieder geval het eerste jaar, hun subsidie kunnen behouden. Zij hebben dan de tijd om intern het een en ander te regelen.

Tot zover een overzicht van de toestand waarin het UVV afd. Nieuwegein zich op dit moment bevindt.

Wij vragen van de vrijwilligers om, waar dat nodig is hun kennis over te brengen, dan wel te delen met andere organisaties. Vanuit die organisaties is tevens al aangegeven dat men te allen tijde welkom is als vrijwilliger.

Ik hoop jullie voor dit moment voldoende te hebben ingelicht. Rest mij nog de mededeling dat de geplande werkvergadering niet door zal gaan.

Verdere activiteiten zoals de kerstviering, uitreiking kerstpakket enz. gaan gewoon door.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur, Gina Hartger,  Voorzitter UVV Nieuwegein